نوشته‌ها

کنسرتو

کنسرتو چند گونه کنسرتو وجود دارد: کنسرتو وکال، کنسرتو گروسو و کنسرتو برای سولیست، دو گونه آخر به موسیقی سازی تعلق دارند. کنسرتو وکال: این نوع موسیقی کنسرتو داکیزا نامیده می شود و متعلق به پایان قرن 16 است و آثار گابریلی نمونه بارز آن می باشد. این فرم، اثری آوازی است با روحیه مذهبی، […]