نوشته‌ها

کُنگا (تومبا)

کُنگا ,conga ,در اصل یکی از آلات موسیقی در کوبا است . سازی که از دل محله های فقیرنشین کوبا رشد کرد و به یک ساز جهانی تبدیل شد.وامروز یکی از اساسی ترین سازهایی است که یک پرکاشنیست باید بتواند به بهترین شکل ممکن بنوازد. این ساز از لحاظ ریتم «مادر سازهای کوبه ای» نامیده […]