نوشته‌ها

گفتاری از دکتر بهشتی درباره‌ی موسیقی

 مقاله حاضر گفتاری است از دکتر بهشتی درباره ی موسیقی که در سال های حضور وی در مرکز اسلامی هامبورگ (1343 تا 1349) ایراد شده است. این گفتار نشان می دهد بهشتی حتی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی تا چه اندازه به بصیرت های لازم نسبت به شناسایی زمانه ی خویش و استفاده از اجتهاد […]