نوشته‌ها

گیتار برقی

گیتارهای برقی سازهای زهی هستند که بدنه ای تو خالی و یا تو پر دارند همراه با دسته ای بلند و پرده بندی شده . طرز کار این سازها مانند گیتارهای آکوستیک است ، اما برای تشدید صدای سیمها به جای جعبه صدا از الکتریک استفاده می کنند . نمونه ای از این گیتارها به […]