برنامه ریزی یک تمرین مناسب ،صحیح واصولی

تمرینهای طولانی ویکنواخت ،نتیجه ثمر بخشی نداشته ودر روند نوازندگی شما تاثیر منفی خواهد گذاشت. یک برنامه تمرین مناسب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1 – انتخاب تمرینهای هدفمند مطابق با قطعه

2 – تنوع وگوناگونی تمرینها

3 – زمان تمرینها

4 – زمان استراحت

1 – انتخاب تمرینهای هدفمند مطابق با قطعه

تمرینهایی را که انتخاب می کنید ،نباید آنقدر دشوار باشند که قادر به انجام آن ها نباشید.به عنوان مثال ،اگر تا کنون تریوله را با آموزش نت سیاه وبا سرعت مناسب تمرین نکرده اید نباید آن را با چنگ یا دولا چنگ تمرین کنید ،زیرا قادر به انجام صحیح آن نیستید.

تمرینها باید گام به گام وبر حسب درجه دشواری شان وهمچنین مطابق با قطعه ای که در حال فراگیری آن هستید ،انتخاب واجرا شوند.

مثلا اگر درقطعه ای باید بطور پیاپی تریوله های متعددی بنوازید ،بایدحتمافرمهای تریوله را در واریاسون های مختلف تمرین کنید. یک برنامه مفید وارزشمند ومطابق با تواناهیتان ،شمارا در نوازندگی به توسعه وپیشرفت چشمگیری میرساند وباعث می شود که از زمان به نحواحسن استفاده کنید.


2 – تنوع وگوناگونی تمرینها

تمرینهای روزانه باید بر اساس نوع وموضوع آنها انتخاب شوند. نباید به مدت طولانی فقط یک تمرین مشخص را انجام دهید. این عمل شمارا خسته می کند وفرصت برای تمرینهای دیگر را از شما می گیرد. تمرینهایی را که در برخی از قسمتهای آن دچار اشکال می شویدو قادر به نواختن آن نیستیتد ،کنار گذاشته تا در زمان دیگروبا انرژی بیشتر به آن بپردازید. این دستورالعمل در مورد قطعه نیز کاربرد دارد.در تمرین های روزانه ،ریز نوازی باید بخش مهم وجزء لاینفک برنامه تان باشد.ریزها وترمولو ها را از ساده به دشوارآغاز کنید.به طور مثال تمرینهارا از چنگها آغاز کنید.سپس آنهارا در فرم دولاچنگ وسه لاچنگها اجرا کنید.اما این تمرین زمانی قابل اجراست که شما تریوله ها ویا ترمولوهای ساده تر با ارزش سیاه را اجرا کرده باشید. به طور یقین تریوله ها در فرمهای دشوارترمانند چنگ نقطه دار به روزهای بعدتعلق خواهند داشت. بنابراین متنوع بودن تمرینها از یک سو به شما کمک می کند تا دچار یکنواختی وخستگی جسمی وروحی نشوید واز سوی دیگر باعث می شودتا روزانه تمرینهای مختلف را انجام دهید. پس از این تمرینها می توانید قطعه یا اثر مورد نظرتان را با اطمینان بیشتری بنوازید.

 

3– زمان تمرینها

تمرینها باید روزانه ودر زمان مقرر انجام شوند.

اجرای منظم آنها قدرت نوازندگی شمارا بیشتر می کند وبه شما اعتماد به نفس بیشتری می دهد.تمرینهایی را که به راحتی از عهده انجام آن بر می آئید ،کنار گذاشته وبه آن دسته از تمرین هایی که نیاز اجرای آن را در خود بیشتر احساس  میکنید ،بپردازید.

برای هر تمرین مقدار زمانی را که ازقبل برای آن مشخص کرده اید ،صرف کنید ،تا وقت بیشتری برای تمرینهای دیگر داشته باشید. به عنوان مثال اگر برای تمرین دست راست ،زمان پانزده دقیقه را انتخاب کرده اید وموفق به اتمام آنها   نشده اید ،بقیه آن را به پایان برنامه روزانه موکول کنید ودر صورتی که قوای بدنی تان چنین اجازه ای را به شما نداد آنها را در روز بعد انجام دهید.بنابراین برای تمرین هایی که فکر میکنید به وقت وانرژی بیشتری نیاز دارید ،زمان بیشتری را اختصاص دهید. به ثمررسیدن قطعه ،نتیجه سلامت انتقال آموخته هاست.استراحت میان تمرینها از اهمیت به سزایی برخورداراست ودرادامه به شما قدرت وانرژی می بخشد.بنابراین زمان استراحت اول راپس از یک ساعت تمرین ،ده دقیقه وپس از ساعت دوم به پانزده دقیقه تقسیم بندی کنید. این عمل باعث می شود تا انرژی تان بیهوده به هدر نرود وبدنتان قوای کافی برای ادامه کار داشته باشد. بطور کلی پس از هرپنجاه تا شصت دقیقه تمرین ،ده تا پانزده دقیقه استراحت کنید.

درشروع تمرین ها ،از حرکات مبالغه آمیزمانندپرشها ،تریلها ویا دینامیک های بی مورد ، خودداری کنید.دستهای گرم به تمرکزتان کمک می کند وقدرت آنها را افزایش می دهد. تمرینهارا با ضربهای ساده آغاز کنید وساز خودرا آرام به صدا درآورید. در زمانهای استراحت پنجره را بازکرده تا هوای پاکیزه به اتاق جریان پیدا کند. پیرامون شما باید آرام ودر صورت وجود صداهای بسیار بلند ،تا آرام شدن محیط ،از تمرین کردن خودداری کنید.گرسنه ویا بلافاصله پس از غذا خوردن ،تمرین نکنید.

4- در زمان استراحت

سعی کنید از نرمش های کششی استفاده کنید . به پشت دراز کشیده ،کف پاهایتان را به دیوارتکیه دهید.به طوری که زانوها با زمین زاویه 90 درجه تشکیل دهند .

مهدی عاشوری (بردیا)

09303900305

BardiaAshoori@yahoo.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید